Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Çözüm Önerileri Ve Tavsiyeler

Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Çözüm Önerileri Ve Tavsiyeler Çocuklarda internet bağımlılığı, modern teknolojinin yaygınlaşmasıyla giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Bu makalede, çocuklarda internet bağımlılığına karşı çözüm önerileri ve tavsiyeler sunulmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi güçlendirmesi, internet kullanımını sınırlamak için kurallar belirlemesi, sağlıklı alternatif etkinlikler sunması ve teknoloji kullanımını dengelemesi gibi stratejiler ele alınmaktadır. Ayrıca, çocuğun internet kullanımının denetlenmesi için güvenlik önlemleri ve filtreleme araçlarının kullanılması da önerilmektedir. Bu makale, çocukların sağlıklı ve dengeli bir şekilde interneti kullanmalarını desteklemek ve internet bağımlılığı riskini azaltmak için rehberlik sağlamaktadır.

Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Çözüm Önerileri Ve Tavsiyeler

Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Çözüm Önerileri Ve Tavsiyeler

Bağımlılık, kişinin genelde kendini sürekli ödüllendirmesi şeklinde açıklanabilir. Çocuklarda bağımlılık genelde oyun bağımlılığı ve video bağımlılığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık ya da alışkanlık insanın öz doğasında var olan bir şeydir. Teknolojik aletler gündeme geldiğinden dolayı daha çok bu konu üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Bağımlılık teknoloji olmadığı zamanlarda da gündemde olan bir şeydi ancak teknolojik aletlerin hayata girmesiyle beraber bağımlılıklar alışkanlıklara dönüşmüştür. Alışkanlıkların ise birer takıntıya dönüşmesine internet bağımlılığı denilebilir. Herhangi bir şeye bağımlı olmakla internete bağımlı olmak arasında bir fark yoktur. Belli alışkanlıklarını sadece vakti geldiğinde yerine getirebilen insanın söz konusu internet olduğunda sınır koyamamasından kaynaklanan bir durum sonucu ortaya çıkar.

Çocuklarda ise daha çok şehirleşmenin getirmiş olduğu oyun alanlarının ve seçeneklerinin kısıtlı oluşundan kaynaklı olarak kendilerine yeni oyun alanlarını internet üzerinden keşfetmiş olmalarıdır. Odasında sesi çıkmadan ve yaramazlık yapmadan oturan çocuk anne babalar için daha cazip hale gelmesi de bu durumu besleyen yönü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Çözüm Önerileri

Çocukların erken yaşlarda internet ortamında vakit geçirmeleri yüzünden sırt ağrıları, sürekli yakına bakmalarından dolayı uzağı görme kusurları, baş ağrıları, uyku sorunları, obezite, şeker hastalığı ve kemik gelişim sorunlarını sıkça yaşadıkları da göz ardı edilmemelidir. Çocuklarda internet bağımlılığı için birtakım sınırlandırılmalar getirilmesi gerekir.

Çocuklarda internet bağımlılığın nedenlerinden biri dikkat eksikliği ve odaklanamama sorunudur. Çocuklar için tasarlanan oyunların çoğu çok hızlı değişen ve odaklanma gerektirmeyen oyunlardır. Dolayısıyla günlük yaşam içinde çocuğun odaklanmasını gerektirecek dersi, okulu ya da ödevi son derece sıkıcı bir durum yaratır.

Çocukların bir şeye odaklanması birkaç dakikadan fazla değildir. Çocukluk döneminde kolay fark edilmeyen dikkat eksikliği daha çok okul döneminde fark edilir. Okula adapte olamama, derste yerinde oturamama, çabuk sıkılma, ödevlerini yapmama gibi sorunlar okul döneminde anlaşılır.

İnternette olaylar hızla değiştiği ve oyunlar hızlı akış içinde gerçekleştiği için anne babadan aldıkları sürekli uyarı karşısında agresif tavırlar sergileyebilirler. Çocuğun kendisini sürekli ödüllendirdiği bu oyunlarda başarılı olabilirler, oyun tarafından sürekli ödüllendirildiklerinden dolayı haz alma duygularını oyun üzerinden tatmin etmeye başlayabilirler. Bu durum bağımlılığın alışkanlığa dönüşmesine neden olarak çocuğu sosyal hayattan ve yakın çevresinden tamamen koparır.

Çocuklarda internet bağımlılığı gelişimleri ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmemesine neden olarak bunu yetişkin döneme de taşımalarına yol açar. Sürekli sanal ödüllendirmeye alışan çocuklar sosyal yaşamın içinde kendine yer bulamaz ve ödüllendirildiği sanal alemin dışında sürekli cezalandırıldığını düşündüğü sosyal hayat arasında sıkışır.

Çocuklar sosyal varlık olarak kendilerini yüzeysel olarak değerlendirirler ancak yaşın ilerlemesiyle beraber başarısız girişimleri kişilikleri üzerinde olumsuz etkiler bırakmaya başlar. İnternet ortamında sürekli ödüllendirilen çocuklar sosyal hayatı acımasız ve sert bulabilirler. Bu durum çocuklarda ödül ve ceza sisteminin bozulmasına neden olur.

Sürekli ödüllendirilmeye ve kendini ödüllendirmeye alışan çocuk için değer yargıları bunun üzerinden değerlendirilir. İnternet bağımlısı çocuklar ödüle doymayan çocuklardır. Davranışsal bağımlılık haline dönüşen internet bağımlılığı artık tıp kitapları konusu haline gelmiştir. İnternetin insanların ve çocukların zaafları üzerine oturtulması karşısında bu kadar bağımlılık oluşturabilmektedir.

Çocuklar dürtülerini ve kendilerini kontrol edebilecek yeteneğe sahip değildirler. İnterneti kullanmanın kültürü ya da sınırı ebeveynler tarafından konulmalıdır. Çocukların bir şeyi öğrenmesi için işi şansa bırakmak ya da tecrübelerini deneme yanılma yoluyla bulmaları internet üzerinden olmamalıdır. Çocuklara interneti yasaklamak, bilgi ve iletişim çağında doğru bir davranış biçimi değildir.

Çocuk üzerinde aşırı baskı kaldırılmalı ve internete yönelme ve bağımlı olma nedenleri aile içinde sorgulanmalıdır. İlgisiz ve sevgiye muhtaç çocukların daha çok kendilerini ödüllendirdikleri bu ortamdan uzak tutabilmek için bir uzmandan destek alınmalıdır. Çocuklara sürekli ödevi ya da vazifesi hatırlatılarak negatif bir ilişki kurulmamalıdır.