Okul Öncesi Çocuklar İçin Yapılması Gereken Sağlık Kontrolleri

Okul Öncesi Çocuklar İçin Yapılması Gereken Sağlık Kontrolleri Okulların başlamasından önce çocukların sağlıklı bir eğitim alabilmeleri için bazı sağlık kontrollerinin yapılması başarıları açısından önemlidir. Sağlık kontrolleri içinde özellikle göz muayenesi, ağız ve diş muayenesi ve kan tahlillerinin yapılması okul başarılarını artırmak ve kışı sorunsuz geçirmek açısından dikkate alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi çocuklar için yaptırılabilecek sağlık kontrolleri şöyledir:

Okul Öncesi Çocuklar İçin Yapılması Gereken Sağlık Kontrolleri

Okul Öncesi Çocuklar İçin Hangi Sağlık Kontrolleri Yaptırılmalı?

Okulların başlamasından önce çocukların sağlıklı bir eğitim alabilmeleri için bazı sağlık kontrollerinin yapılması başarıları açısından önemlidir. Sağlık kontrolleri içinde özellikle göz muayenesi, ağız ve diş muayenesi ve kan tahlillerinin yapılması okul başarılarını artırmak ve kışı sorunsuz geçirmek açısından dikkate alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi çocuklar için yaptırılabilecek sağlık kontrolleri şöyledir:
 

Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolleri

Okul öncesi çocukların ağız ve diş sağlık kontrollerinin yapılması ve gereken önlemlerin alınması okuldan ve derslerinden geri kalmamaları açısından çok önemlidir. Özellikle ilk okul döneminde çocukların süt dişlerini dökme ve kalıcı dişleri çıkarma dönemlerine rastlayacağından dolayı süt dişlerinde çürüme veya süt dişinin düşmeden yan taraftan kalıcı dişlerin çıkması söz konusu olabilir.

Okul öncesi çocukların ağız ve diş sağlık kontrollerinin yapılması

Çürük dişlerin yanı sıra diş eti sorunları, diş eti iltihaplanmaları ve diş apsesi sorun olabilir. Çürüğün oluşmasına neden mikroorganizmaların çoğalmasıyla birlikte bu çürükler diş içindeki sinirlere ve damarlara ulaşırlar ve başlangıçta hafif olarak hissedilen ağrılar daha sonra çürük arttıkça ve sinirlere ulaştıkça artmaya, şiddetlenmeye başlar. Ağrı olduğundan dolayı kanal tedavisi eğer dişin çekilmemesi gerekiyorsa tercih edilir.
 

Çocuklarda Çarpık Diş Sorunu Okul Öncesi Tedavi Edilmelidir

Yamuk, aralık ve çarpık dişlerin düzeltilmesi için mutlaka ortodonti tedavisi gereklidir. Diş sorunları olan çarpıklık, yamukluk veya aralık dişlerin tedavisinde diş telleri, şeffaf düzelticiler veya aparey yöntemi kullanılmaktadır. Çarpık dişlerin tedavisinde sabit ortodontik tedavi uygulanmaktadır ama bunların birçok çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi metal diş telleridir, diğeri porselen uygulamasıdır, bir diğeri ise şeffaf plaklardır ve bir diğer yöntem ise dil tarafına yapıştırılan plaketler ile düzeltilmeleri mümkündür.

Dişler çene kemiğinin içinde yer aldıklarından dolayı çene kemiğinin oynamasını mümkün kılacak tedavilerin uygunluğuna bağlı olması gerekir. Dişler çene kemiğinde hareket halinde olabildikleri gibi dişlerin çene kemiğine adeta yapışık olarak canlılığını kaybetmesi de söz konusudur. Dolayısıyla ortodontik tedavi ile hem dişin çene kemiğinde hareketini sağlayacak hem dişin yapısına zarar vermeyecek kuvvet uygulamaları ile tedavi edilirler. Okuldan ve derslerinden geri kalmaması için çarpık diş sorunu çocuklarda okul öncesi tedavi edilmelidir.
 

Üniversite Öncesi Ağız ve Diş Muayenesi Yapılmalıdır

Üniversiteye gidecek olan gençlerin de okul öncesi ağız ve diş muayenesi yaptırarak çürük diş, çarpık diş, kanal tedavisi, diş apsesi ve diş eti sorunları varsa okul döneminde sıkıntı yaşamamaları ve derslerinden geri kalmamaları açısından önemlidir.

Diş çürükleri özellikle kontrol edilmesi güç ağrılar şekline dönüşebilirler. Geceleri diş ağrısının artmasının nedeni ise baş ve boyun bölgesindeki kan basıncının artması nedeniyle diş ağrıları da dayanılmaz hale gelir. Zonklama şeklinde tarif edilen bu ağrılar uykusuzluğa, yüzde şişliğe ve kızarıklığa neden olurlar.
 

Okul Öncesi Göz Muayenesi

Çocuklarda başarıyı engelleyen en önemli faktörlerden birisi görme kusurlarıdır. Okul öncesi yapılması gereken önemli sağlık muayenelerinden biri göz muayenesi olmalı ve çocuğun yakını veya uzağı görme sorunun olup olmadığı bilinmeli ve gerektiğinde gözlük kullanımına başlanmalıdır. Ayrıca çocuklarda göz tembelliği veya şaşılık durumları varsa mutlaka tedavisinin yaptırılması gerekir.

Okul Öncesi Göz Muayenesi

Göz kasları eğer gözleri doğru hizalayamamışsa özellikle çocuklarda büyüme sırasında beyin iki gözden de ayrı görüntü alır. Bu iki görüntü alınması beyin tarafından ve tembelleşen gözün yok saymaya başlamasıyla çözülür.

Zamanla beynin yok saydığı göz tembelleşmeye ve tamamen unutulmaya başlar. Bunların dışında göz tembelliğinin bir diğer nedeni ise bir gözde oluşan miyopluk ve hipermetropluktur ya da astigmat nedeniyle göz derecesinin yüksek olmasıdır. Bu da gözün görüş açısı net olan göze yüklenmesine diğerini tembelleştirmesine yol açar.

Genellikle şaşılığın ortaya çıkışı, doğumdan itibaren ilk beş yılında görülmektedir. Bu dönemde gözün refleksleri ve görme hareketlerinde meydana gelen birtakım engellemeler gözde kaymaya ve şaşılığa neden olurlar. Bunlardan bazısı optik bozukluklardır. Optik bozukluklar ise kırılma kusurlarından ortaya çıkmaktadır.

Eğer gözde hipermetrop varsa göz yakını görebilmek için normalden daha fazla kasılmak zorunda kalır ve bu fazla kasılma neticesinde içe doğru kayma eğilimi gösterir. Miyoplar ise yakını net gördükleri için, yakını görmek için kasları fazla kasmazlar fakat uzağı göremedikleri için dışa doğru yani gözün sağına, soluna doğru kayma yaparak şaşılığa yol açarlar.
 

Çocuğunuzun Gözlerinin Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

 
  • Televizyonu seyredebilmek için daha çok yaklaşması
  • Gözlerinde kayma ve gözlerini sık ovalama
  • Gözlerini kısarak bakma
  • Gözlerini çok sık ovuşturma
  • Sık görülen baş ağrısı ve başarıda düşüklük
 

Okul Öncesi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisi

Okul öncesi çocuklara yapılacak sağlık kontrollerinden biri de çocukların başarısı açısından dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisidir. Hiperaktif çocuklar ise hem evde hem de dışarı ortamda ve okulda hareketli olan çocuklardır. Bu yüzden bu tip çocukların sadece evde çok hareketli olmaları ve bunun dışında okulda sakin bir tavır sergilemelerinin nedeni olarak evdeki sorunlar gözden geçirmelidir.

Okul Öncesi Dikkat Eksikliği

Çocuklar evdeki birtakım aksaklıklar neticesinde davranışlarında hiperaktiflik sergileyebilir ya da okul ortamında duymuş olduğu huzursuzluk ve isteksizlik nedeniyle dikkat bozukluğuyla beraber bir hiperaktiflik durumu sergileyebilir.

Tıbbi desteğin yanı sıra nörolojik tedavi, ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı psikoterapileri tedaviye eklenir. Bu konuda alınacak yardım ile sorunlarla başa çıkabilme, yönetebilme ve konsantre olabilmeyi öğrenebilir ve engelleyebilirler. Belki de bugüne kadar kendilerini doğru kişilere ve doğru işlere, doğru yerlere ifade edemediklerinin farkına varırlar ve kendi ilgi alanlarının içine yönelirler.

Sorunun ne olduğu bilinmezse, tekrarlara dönen başarısızlıklar ve ümitsizliklerin doğmasına neden olacaktır. İster çocukluk çağı dikkat eksiklikleri ister yetişkinlik çağı dikkat eksiklikler mutlaka uzman kişiler tarafından izlenmeye ve gerekirse terapi veya ilaçlarla kontrol altına alınmalıdır. Nörolojik olarak bu çocuklarda ince motor kabiliyeti geri olduğundan dolayı yazıları çirkin ve düzensizdir, fakat ilaçla tedavi edildiklerinde yazılarının düzeldiği gözlemlenmiştir.